Hessen

Polski księgowy

Na Państwa życzenie i w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa w sprawach wymagających specjalnych uprawnień zawodowych powołujemy polskojęzycznego księgowego, doradcę podatkowego, adwokata lub notariusza.

W przypadku braku odpowiednio uprawnionej osoby polskojęzycznej zapewniamy pomoc tłumacza zarówno w zakresie tłumaczeń ustnych jak i pisemnych zwykłych i przysięgłych.