Category: polski księgowy Frankfurt

podatki w Niemczech, klasy podatkowe w Niemczech, progi podatkowe w Niemczech, rozliczenie podatku w Niemczech, rozliczenie roczne, ulgi podatkowe w Niemczech

Polski księgowy


Na Państwa życzenie i w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa w sprawach wymagających specjalnych uprawnień zawodowych powołujemy polskojęzycznego księgowego, doradcę podatkowego, adwokata lub notariusza. W przypadku braku odpowiednio uprawnionej osoby polskojęzycznej zapewniamy pomoc […]