Zwolnienie z podatku dla polskiej lub niemieckiej firmy budowlanej – Freistellungsbescheinigung


Podatek budowlany – Bauabzugsteuer i zwolnienie z podatku dla polskiej lub niemieckiej firmy budowlanej – Freistellungsbescheinigung

Kiedy i kto może potrącić 15% kwoty rachunku

Wokół tego tematu narosło już wiele mitów a nieuczciwi zleceniodawcy wykorzystują niewiedzę swoich niedoinformowanych zleceniobiorców.

Każdy zleceniodawca usług budowlanych, który jest przedsiębiorcą lub osobą prawną ma obowiązek potrącenia 15% kwoty rachunku brutto na poczet podatku dochodowego zleceniobiorcy i odprowadzenia tej kwoty do urzędu skarbowego.

Na żądanie zleceniobiorcy zleceniodawca musi przedłożyć kopię formularza poświadczającego wpłatę do urzędu skarbowego (Anmeldung zur Bauabzugsteuer).

Zleceniodawca nie ma prawa potrącić 15% kwoty rachunku w dwóch przypadkach:

  1. jeżeli łączna kwota rachunków od zleceniodawcy nie przekracza 5000 EUR w roku lub
  2. jeżeli zleceniobiorca przedstawi aktualne zwolnienie z podatku (Freistellungsbescheinigung).