Zwolnienie z podatku – Freistellungsbescheinigung


Bauabzugsteuer – podatek budowlany i zwolnienie z podatku – Freistellungsbescheinigung

Kiedy i kto może potrącić 15% kwoty rachunku

Wokół tego tematu narosło już wiele mitów a nieuczciwi zleceniodawcy wykorzystują niewiedzę niedoinformowanych.

Każdy zleceniodawca usług budowlanych, który jest przedsiębiorcą lub osobą prawną ma obowiązek potrącenia 15% kwoty rachunku brutto na poczet podatku dochodowego zleceniobiorcy i odprowadzenia tej kwoty do urzędu skarbowego.

Na żądanie zleceniobiorcy zleceniodawca musi przedłożyć kopię formularza poświadczającego wpłatę do urzędu skarbowego (Anmeldung zur Bauabzugsteuer).

Zleceniodawca nie ma prawa potrącić 15% kwoty rachunku w dwóch przypadkach: jeżeli łączna kwota rachunków od zleceniodawcy nie przekracza 5000 EUR w roku lub jeżeli zleceniobiorca przedstawi aktualne zwolnienie z podatku (Freistellungsbescheinigung).